kopek yarisi nereden oynanir - Genel Bakış

imparator’in kolu kamu kolumda. Siki sikiya tutuyor beni. Ayrıca mütekait albayi usulca yana itmekte dahi bir sakinca gormeyerek topluluga son gorkemli tablosunu sunuyor. §arkici kadinin, §arkinin adini soyleyip bile en gilgin alki§larin patlak verdigi an’di. Artik §arki mi alki§laniyor, bizim kolkola igeri giri§imiz mi, bilmiyorum.

Ben bile o dem ne o esbak a§k mahmul dostlugumuz igin yeni bir gaba harcamaktan gekindim? Yuzune, gozlerine bula§an bu huznu ne sevip ok§amadim? Kim tuttu beni?

§imdi tutsak bulundugum bu kampta, istikbalimin ne olacagini du§unerek Remzi abimi, Remzi abimin yaninda biraktigim e§imden gok, yuzunu henuz goremedigim, bana ug aylik bir resmini yolladiklari biricik oglum Yilmaz’i du§unerek bu satirlari yaziyorum. Ben bu defteri cebime, Kore’deki ilk gunumden ba§layarak §erefle meşbu her gunumu sermek igin koymu§tum.

bomba, birer ate§li tabanca oldugunu hangisi gordu, hangisi Vietnam’da kanin sari sulara kari§tigini, oluk oluk akarak o sari sulari kizila boyadigini?

Korgeneral ayaga kalkti. §ampanya bardagi elinde. Ayni an’da masadaki hacısı hocası bile, ellerinde birkag damlalik §ampanya kadehleriyle ayaga kalkti. Ercan benim elime bile bir kadeh tutu§turuyor.

Guluyor. Onun o gocuk kahkahasi bu. Bin evet§ina da gelse atabilecegi guzel gocuk kahkahasi. Bir §eyin tadina, girgirina hakkıyla varmi§ oldugu dönem kopan kahkahasi. Bu gulu§u sevmeye birakmiyorum kendimi:

Her yanimdan terler bo§aniyor. Yanimdan gegen sarho§ bir delikanli, âdem evire çevire sarho§lami§, sanarak bakiyor bana. Kendimi toplamama dahi firsat birakmadan ustume gelen bu delikanli ki?

i§in dogrusu, ben tam nikah saati orada olacak bir ugaga da binebilirdim. Otobusten ini§le rahat§am saati arasindaki gün pargasini da aradan gikarabilirdim.

Tezel baştan yorulmayi goze almayacak. Oyle gorunuyor. Kuguk, bozgun bir gulu§ di§inda, oyle. Boylece, co§ku ve çok niyetle akil ve dengenin bozguna ugradigi ayni noktada bulu§mu§ oluyoruz i§te. Co§ku ve akil, mantik ve hayır niyet higbir çağ ayni yerde, hele bir bozgun noktasinda ‘asla’ bulu§amaz diyebilecek robotlar ise hala var bu yeryuzunde. Ustelik bu gunlerde hig olmadigi denli gok var. Tezel’le burda bulu§tuk i§te!

ilter gabuk toparlanmi§ti, ama beni dagitip gitmi§ti hocam. Dogrusu, soyledigi busbutun akil almaz bir §ey bile degil... Ofkelendim kendime. yararlı animsiyorum. Kafami get here hizli hizli sallayarak bu karışık du§unceyi bir kovadan gopluge bo§altircasina bo§altmak istedim.

O gun bu gundur ilk kocamin ‘komunist’ oyuncu arkada§i igerde oladursun, Memo§, oteki arkada§lari onun igin gozya§lari dokedursunlar, -muahharen, olayi duyunca benim bile gozlerim sulanmi§ti- generallerimiz de hadi bakalim ver karde§im elini bana, diyen i§adamlarimiza kuvvetli eldiven ellerini uzatip ulkeyi duze gikarmaya ko§masinlar mi?

Butun yanit bu. Ve bir kahkaha. Ne irfan geldigi katiyen anla§ilmayan, daha dogrusu i§i gurultuye getirmekten gayri higbir amaci bulunmayan bir kahkaha.

Kulagima egilmi§ boyle soyluyor kizkarde§im de. Gamsiz kasvetsiz guluyor. Onun bu gingiltili hali bile sinirime dokunuyor artik. Azarlamamak igin gug tutuyorum kendimi. Ne kadar da degi§mi§! Buna ne olmu§ boyle? Hem âdeta Kamer§en’i kiskanmaya, oglumu elimden

Beklenen gun ve saatte buradayim. §unca yil sonrasında Aysel’le get adress birlikteligimizin temeline ilk ayriligi koyarak. iki yanli, bunu hig engellemeyerek. En onemsizi en onemli kilmayi ba§armak igin, gergekten onemli bir birikim. Hem bile boyle bir gunde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “kopek yarisi nereden oynanir - Genel Bakış”

Leave a Reply

Gravatar